Nastavitve piškotkov

Za uresničevanje navedenih ciljev Fundacija izvaja predvsem naslednje aktivnosti:

 • Bullet
 • organizira in zagotavlja dodatne aktivnosti in sredstva za rekreacijo, letovanja, logopedijo, logoterapijo, fizioterapijo, kulturne dejavnosti in druge sprostitvene oblike
 • Bullet
 • vzpostavlja materialne in socialne pogoje za pestrejšo, raznoliko in človeka vredno življenje. Za izboljšanje kvalitete življenja širi socialno mrežo OMDR- jev s športnimi, kulturnimi in družabnimi dejavnostmi
 • Bullet
 • išče oblike in področja, ki bi prinesla tem osebam vsakdanji nasmeh, saj so večkrat uokvirjene v okolje in zidove institucij. Z našo pomočjo pa bi tako odkrile tudi nova področja, dejavnosti, okolja in občutke
 • Bullet
 • vzpodbuja in razvija mreže prostovoljcev za pomoč in druženje
 • Bullet
 • sofinacira razvoj tehnologij, proizvodov in programov, ki bodo izboljšali življenje oseb s posebnimi potrebami
 • Bullet
 • organizira dobrodelne prireditve

Pretekli projekti in aktivnosti

 • Bullet
 • 5 dnevni smučarski tečaj za 6 oseb z motnjo v duševnem razvojuVDC Vrhnika –Idrija v Kranjski gori- februar 2012
 • Bullet
 • sofinasiranje smučarskih učiteljev pri smučanju OMDR- jev z družinami na Rogli v okviru Sožitja, Ljubljana marec 2012
 • Bullet
 • nabava 2 masažnih miz za potrebe VDC Vrhnika
 • Bullet
 • sprostitvene jesenske počitnice vMoravskih toplicah za obnavljanje psiho- fizičnih sposobnosti gojencev bivalne skupnosti VDC Vrhnika- november 2011
 • Bullet
 • zagotavljanje učiteljice plesne skupine AKCIJA, ki deluje v okviru VDC Vrhnika
 • Bullet
 • projekt naučimo plavati vsaj 3 OMDR- neplavalce v okviru Sožitja, Ljubljana
 • Bullet
 • sofinanciranje počitnic na morju za 3 gojence VDC Vrhnika –Idrija, september 2012
 • Bullet
 • organizacija dobrodelno- družabnega golf turnirja v Smledniku kjer smo skupaj s podjetjem Golf projekti uspeli pridobiti donacije v višini 2500 EUR- oktober 2012

V letu 2012 smo želeli vključiti tudi pomoč pri zagotavljanju logopedskih vaj. Ugotavlja se, da OMDR- ji počasi pešajo v govoru, če redno ne vadijo pod strokovnim vodstvom. Žal pa je problem pridobiti ustrezne logopede, saj jih zelo primankuje. To bo vsekakor naša aktivnost tudi v bodoče.