Nastavitve piškotkov

Ker smo izključno prostovoljna, neprofitna in nevladna organizacija, katera svoje programe financira z izvedbo lastnih akcij in dobro voljo donatorjev, vas vabimo, da postanete darovalec/ka tudi vi.

Hvaležni vam bomo, če se boste z donacijo odločili podpreti naš program. Prepričani smo, da se boste skupaj z nami veselili prijetnih občutkov, bolj samostojnega življenja in vsakdanjih nasmehov naših varovancev in sodelujočih.


Prosimo Vas, da donacijo nakažete na račun 05100- 8013089366 s pripisom donacija.


Skladno s 142 členom Zakona o dohodnini (Ur. l. RS št. 51/10- ZDoh- 2) lahko posameznik zahteva, da se do 0, 5%dohodnine nameni za finaciranje splošnokoristnih humanitarnih namenov. Fundacija Naša Skrb je na seznamu upravičencev DURS- sa, ki ji je mogoče nameniti del dohodnine za donacije.