Nastavitve piškotkov

Osnovni podatki - Kontakt

 • Bullet
 • Ustanova Fundacija Naša Skrb
  Kotnikova ulica 5
  1000 Ljubljana
 • Bullet
 • Tel: 01 2321222
  Fax: 01 2321222
  Gsm: 041611177
  Email: info@fundacija-nasaskrb.org
  Splet: www.fundacija-nasaskrb.org
 • Bullet
 • Matična št. 4022793000
  Davčna št. 55301541
  TRR:SI56 05100-8013089366 pri Abanki Vipa d. D.

Fundacija je bila ustanovljena na podlagi Odločbe št. 0140-17/2010 o soglasju k Aktu o ustanovitvi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve z dne 1. 7. 2010.
Namen Fundacije je humanitaren, splošno koristen, dobrodelen in trajen na področju življenja oseb s posebnimi potrebami.


Fundacija je bila dne 13.7.2010 vpisana v evidenco ustanov, ki jo vodi Ministrstvo za notranje zadeve.
Fundacija je vpisana v seznam upravičencev za namenitev do 0, 5% dohodnine za donacije. Seznam je objavljen na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije


Klasifikacija dejavnosti, 88.999 Drugo, drugje nerazvrščeno socialno varstvo
Pravnoorganizcijska oblika - Ustanova 401
SKIS- Neprofitni izvajalci storitev - 1500


Uprava:

 • Bullet
 • Predsednik uprave: mag.Anton Glavan
  Član uprave: Marija Glavan
  Član uprave: Karin Marter